A Sınıfı İş Güvenliği Kursu

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSU

A Sınıfı İSG Kursu olan Asya Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile A Sınıfı İş Güvenliği Kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesi doğrultusunda gerçekleşen bilimsel bir disiplindir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kamuoyunda İSG kısaltması ile de anılmaktadır. İSG teknik bilgi ve beceri gerektiren bir meslek dalıdır. İş Güvenliğini bir meslek dalı olarak adlandırmak aslında çok dar bir tanım olur. Çünkü iş Güvenliği bir meslek olmanın yanında bir disiplinler topluluğudur.

İş güvenliği çalışan – patronla birlikte; İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi birlikteliğiyle sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da disiplinin sağlanmasında temel taşı görevini üstlenir.

İş Güvenliği Kursu Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, İSG alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir.

İSG Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölüm ve Programlardan Mezun Olmak Gereklidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak için teknik bilgi ve becerilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle İSG Uzmanı olacaklarda teknik bilgi ve becerinin üst düzeyde olduğu bölümlerden seçilir. Bu bölümler;

Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri

Güzel Sanatlar Fakültelerinin İçmimarlık Bölümü

Yüksek Okulların İSG Bölüm ve Programı mezunları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilir.

Bu bölüm ve programların dışındaki bölüm ve programlardan mezun olanlar İSG Uzmanı olamazlar.

A Sınıfı İSG Uzmanı Nasıl Olunur?

Çok tehlikeli işyerlerinde görev almak için A Sınıfı İş Güvenliği kursu Uzmanı olmak isteyen adayların öncelik B Sınıfı İSG Uzmanı olması ve bu sertifika ile 4 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olması gerekir. A Sınıfı İSG Uzmanı adaylarının 4 yıllık bu çalışmalarını, İSG Katip fiili çalışma takvimi ile de belgelemeleri gerekir.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitimleri Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği eğitimlerinin tümü Çalışma Bakanlığı tarafından belirlendiği gibi A Sınıfı İSG Uzmanlığı Eğitim plan ve programları da yine aynı bakanlık tarafından belirlenir. Program bölümde gerçekleştirilir.

  • 90 Saat Asenkron / Offline Eğitimler: Bu eğitimler Antalya Asya Akademi’nin uzaktan eğitim programı veritabanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu eğitimler katılımcıların diledikleri saatlerde girecekleri derslerdir. Eğitimler sisteme daha önceden kaydedildiğinden kursiyerlerimiz A Sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimlerine kendileri için en uygun saatlerde katılabilirler.
  • 90 Saat Senkron / Online Eğitimler: Bu eğitimler ise Antalya Asya Akademi’nin alanının en iyisi eğiticileri tarafından canlı eğitim programları aracılığıyla yapılır. Canlı olarak eş zamanlı olarak yapılan bu dersler 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21:00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta gerçekleştirilir. Kursiyerlerimiz önceden belirlenmek üzere istedikleri saatler arasındaki eğitimleri seçebilirler.
  • 40 Saat Staj / Uygulama Eğitimleri: A Sınıfı İSG Uzmanı adayı olan kursiyerlerimizin de uygun gördüğü işyerlerinde Antalya Asya Akademi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının refakatinde gerçekleştirilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı eğitimleri, Antalya Asya Akademi’nin alanının en iyileri tarafından gerçekleştirilmekle beraber Antalya Asya Akademi kursiyerlerine özel hazırlanmış ders kitapları ve dijital materyallerle desteklenir.

Eğitim kurumumuz sınavlar öncesi soru çözüm ve ders tekrarları ile de kursiyerlerimizin başarı seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Bu eğitimler kursiyerlerinin bir çoğunun farklı işler ile uğraşmaları nedeni ile mesai saatlerinin dışında online olarak gerçekleştirilir.

Antalya Asya Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Türkiye’nin marka ismi olmak yolunda emin adımlarla ilerken siz de kariyer yolculuğunuzda kilometre taşlarından en zoru olan A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı yolculuğunda işinin uzmanı Antalya Asya Akademi ile devam edebilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı Sınavları

A sınıfı İSG eğitimlerini tamamlayan katılımcılar Çalışma Bakanlığının yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan İSG Sınavlarına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Sınavlarında Geçme Notu Kaçtır?

İSG Sınavlarına başvuran katılımcıların başarılı sayılabilmeleri için 50 soruluk testte en 35 doğru yapmaları gerekir. ÖSYM her doğru soruyu iki puan olarak hesaplamaktadır. Yani adayların sınavda en az 35 doğru yaparak; 70 puan ve üzeri almaları gerekir.