B Sınıfı İş Güvenliği Kursu

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

B Sınıfı İSG Kursu olan Asya Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz,eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile B Sınıfı İş Güvenliği Kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliğini “İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.” şeklinde tanımlayabiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

Her yıl birçok kişi iş kazaları sonucu yaralanmakta ve maalesef yine birçok kişi de hayata göz yummaktadır.  Kötü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ekonomik maliyeti her yıl dünya gayri safi hâsılanın %4’üdür. Bu sebeple de iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce bunları önlemektir. Bu şekilde, çalışanların hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunması amaçlanmaktadır.

İş güvenliği kursunun amacı çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işyeri güvenliğini sağlamak olarak üç başlık altında inceleyebiliriz.  Çalışanları Korumak İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır. Çalışanların hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunmasıdır. İSG Kursu İş sağlığı ve güvenliği önlemleri sayesinde çalışma ortamındaki risklerin tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi yoluyla çalışanlar için tehlikelerden uzak ve sıhhi yönden uygun çalışma ortamı sağlanır. Böylelikle çalışanların, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden ve iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları amaçlanır. Üretimde güvenliği sağlamak işyerlerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkabilecek işgücü ve işgünü kayıpları azalacaktır. Çalışanlar daha verimli çalışacaklardır. Çalışanların daha verimli çalışmaları işyerlerine ekonomik açıdan katkılarını da artırır.

İşyerinde üretimin düzenli bir şekilde yapılmasına bağlı olarak üretim güvenliği gerçekleşir. İşyeri güvenliğinin sağlanması,  işyerlerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine, donanım ve tesisatta işyerini tehlikeye düşürebilecek riskler ortadan kalkar. Böylelikle, işyeri güvenliği sağlanmış olur. İşyeri güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı olan çalışanların hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunmasına katkı sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği kursu uzmanı, görev almış olduğu iş yeri kapsamında kimyasal, fiziksel yahut biyolojik nitelikteki etkenlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaları ortaya çıkmasını önlemek veya ortadan kaldırmak doğrultusunda prosedürler geliştirmekle sorumlu olan teknik elemandır.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanı Nasıl Olunur?

C sınıfı İSG belgesi ile 3 yıl ( 1095 gün) tam zamanlı uzman olarak görev alanlar öncelikle B Sınıfı İSG Uzmanlığı eğitimi alır sonrasında da B Sınıfı İSG Uzmanlığı Sınavlarında başarı göstermeleri üzerine Çalışma Bakanlığı tarafından kendilerine B Sınıfı İSG Uzmanlığı Sertifikası verilir.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı Eğitimleri Nasıl Düzenlenir?

Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen İSG eğitimleri aynı bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilir. Eğitim programı ise Çalışma Bakanlığının belirlediği müfredata göre düzenlenir.

Eğitimler başta Antalya Asya Akademi tarafından olmak üzere aşağıda belirtilen programa göre düzenlenir.

Offline Eğitim:  bu eğitimler asenkron veya çevrim dışı olarak da adlandırılır. Offline eğitimler 90 saatlik bir program dâhilinde gerçekleştirilir. Eğitimler, Antalya Asya Akademi’nin eğitim portalına önceden yüklenir ve katılımcılarımız diledikleri zaman diliminde sitemiz üzerinden eğitim kurumunun her katılımcısı için özel düzenlediği kullanıcı ve şifre aracılığı ile katılım sağlar.

Online Eğitim: Bu eğitimlerin toplam süresi de 90 saat olmakla birlikte çevrimiçi ya da eş zamanlı eğitimler olarak da anılır. Online yani eş zamanlı olarak yapılan bu derslere Antalya Asya Akademi’nin katılımcıları 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21:00 saatleri arasında olmak üzere iki farklı grupta katılım sağlayabilir.

Staj / Uygulama Eğitimleri: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan eğitim kurumlarında İSG Uzmanlarının denetiminde gerçekleştirilir. Bu eğitimler Antalya Asya Akademi tarafından Çalışma Bakanlığının belirlemiş olduğu resmi ders programına uygun şekilde 40 saat olarak gerçekleştirilir.

B Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı Sınavları

Antalya Asya Akademi’de B Sınıfı İSG Kursu eğitimlerini tamamlayan katılımcılar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG Sınavlarına girmek ve geçerli puanı almalıdırlar. ÖSYM tarafından B Sınıfı İSG Sınavlarında geçme notu 70 puan ( 50 soruda en az 35 doğru ) olarak belirlenmiştir.

Neden Antalya Asya Akdemi

Eğitim kurumumuz Antalya Asya Akademi 8 yılı aşkın bir tecrübeye sahip eğitimciler tarafından Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren kurumlar zincirinin en yeni ve en dinamik halkasıdır.

Antalya Asya Akademi eğitim kadrosu ve eğitim kalitesi ile kısa zaman içinde bölgenin en iyisi olmak için iddialı bir eğitim kurumudur.

Eğitim kurumumuz İSG Uzmanlığı A, B, C eğitimleri yanında iş yeri hemşireliği, iş yeri hekimliği eğitimlerinde de iddialı.

Bütün katılımcılarımıza konu anlatımı ve deneme kitabı hediye etmekle beraber katılımcılarımızı dijital ders notları, hap bilgiler ve sorularla da destekliyoruz.

Eğitim kurumumuz katılımcıları ile iletişimini sadece eğitim programı süreci ile kısıtlamayıp sosyal medya hesapları aracılığı ile de gerekli profesyonel desteği sağlamaya da ediyor.